Dipo Wahjono Haryono, S.H., M.Hum.

Dipo Wahjono Haryono, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya